Obiectivul principal al laboratorului INDICO il reprezinta caracterizarea prin metode optice și complementare a materialelor, componentelor și sistemelor cu aplicare în optoelectronică, conform obiectivului programului de cercetare de excelență, care prevede dezvoltarea laboratoarelor experimentale și de testare și a autorităților de certificare conform cerințelor Uniunii Europene privind evaluarea conformității la reglementările tehnice. INDICO își propune să furnizeze servicii de evaluare a conformității în conformitate cu standardele europene armonizate, asociate directivelor solicitate atât autorităților publice care supraveghează piața, cât și producătorilor pentru a-și îndeplini obligațiile. Căutăm caracterizarea unor materiale, fibre optice, amplificatoare optice și lasere într-o formă integrată care să asigure o continuitate în activitățile de cercetare aplicată, conducând la realizarea produselor comercializabile în România și UE. Metodele propuse se referă la măsurarea parametrilor optici specifici pentru aplicații optoelectonice (identificarea și caracterizarea compoziției unor materiale utilizate în optoelectronică, măsurarea nivelului de ieșire în fibre optice și amplificatoare, energie emisă cu laser, lățimea impulsului laser, fascicul laser) diametru, distribuția intensității, abaterea de la forma gaussiană, divergență). Măsurarea parametrilor componentelor care stau la baza sistemelor și pieselor optoelectronice este necesară pentru realizarea dispozitivelor care încorporează lasere, fibre optice, amplificatoare optice, materiale optoelectronice, în conformitate cu standardele europene de calitate. INDICO reprezintă o oportunitate pentru platforma tehnologică Materiale și tehnologii avansate și își propune crearea în România a cadrului necesar pentru fabricarea componentelor și sistemelor în conformitate cu cerințele de certificare a calității din UE. Realizarea și certificarea INDICO de către autoritățile de acreditare permit atingerea unui nivel european de examinări solicitate de persoane juridice și fizice interesate de dispozitive optoelectronice. Activitățile atribuite se referă la: dezvoltarea capacității tehnice a INDICO prin achiziționarea eficientă a echipamentelor, elaborarea documentelor Sistemului de management al calității pentru laborator; elaborarea, testarea și demonstrarea funcționalității metodelor de testare, instruirea personalului în managementul calității, demonstrarea implementării noilor metode prin audit intern, pregătirea și înregistrarea documentelor pentru acreditarea laboratorului.

ro_RORomanian